Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

A Kar tanszékeinek oktatói és hallgatóink aktívan részt vesznek a félévente megrendezésre kerülő egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon (TMDK). Az egyetemi TMDK-n sikeresen szereplő dolgozatok és előadások képviselik egyetemünket a kétévenkénti országos konferencián bemutatva hallgatóink tudományos és művészeti tevékenységének legjavát.
A Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék oktatóinak kutatási téma javaslatai (Szakdolgozat/Diplomamunka/TDK) az alábbiakban tekinthetők meg:

Témavezető/Konzulens Elérhetőség Téma vagy témakör
Dr. Bukovics Ádám PhD. egyetemi adjunktus bukovics@sze.hu  Acél csarnokszerkezetek stabilitásvizsgálata
Régi épületszerkezetek megerősítése
Tartószerkezetek épületdiagnosztikai vizsgálata
Cserpes Imre egyetemi tanársegéd cserpesi@sze.hu Acélszerkezetű szerkezetek modellezése
Projektek szervezése, lebonyolítása, projektmenedzsment.
Tésztahidak modellezése, laborvizsgálata
Építőipari kockázatok elemzése, vizsgálata a szereplők szemszögéből
Fekete Ferenc egyetemi tanársegéd ffekete@sze.hu Ipari padlók számítása
Témakör: Kis számításigényű, speciális feladatok és azok dokumentálása
Harrach Dániel egyetemi tanársegéd harrach@sze.hu Szerkezetek laboratóriumi vizsgálata
Továbbfejlesztett tésztahíd-terhelőkeret
Öszvérszerkezetek kapcsolatai
Hudacsek Péter egyetemi tanársegéd hudacsek@sze.hu Szerkezetek vizsgálata fizikai modellezéssel
Geotechnikai kis modell kísérletek
Fejlett anyagmodellek paramétereinek laboratóriumi méréssel való meghatározása
Geotechnikai anyagjellemzők meghatározása nem szabványos, gyors kísérletekkel
Sajátrezgésszám meghatározása SDOF alapján számítással és laboratóriumi mérésekkel épületmodellen (Kegyes-B. Orsolyával)
Károlyfi Kitti PhD hallgató karolyfi.kitti@sze.hu Látszóbeton, betontechnológia
Building Information Modeling - módszertan, alkalmazás, hatékonyság
Dr. Kegyes-Brassai Orsolya egyetemi docens kegyesbo@sze.hu Épületek osztályozása földrengéskockázat szempontjából
Altalaj módosító hatása szeizmikushatások esetében
Földrengéskockázat meghatározás nemzetközi példái, a módszerek összevetése
Tégla / vasbeton épületek sérülékenységének elemzése földregés teherre
Fenntartható fejlődés az építésben
„Zöld” építés értékelésének nemzetközi példái, a módszerek összevetése
Építmények életciklus elemzése
„Zöld” hidépítés technológiai, üzemeltetési kérdései
Dr. Koch Edina egyetemi docens koche@sze.hu Kötőanyaggal kezelt talajok laboratóriumi vizsgálata
Vasúti alépítményi kialakítások modellezése
Árvédelmi gátak geotechnikai problémái
László Gabriella egyetemi tanársegéd laszlo.gabriella@sze.hu Építészet határterületei, szerkezeti esztétika
Acélkeretek vizsgálatai
Dr. Movahedi Rad Majid egyetemi docens majidmr@sze.hu Tartószerkezetek optimális tervezése
Képlékenységtan alkalmazása
Péczy Lóránt PhD hallgató peczy.lorant@gmail.com Kő töltőanyagú kerítésszerkezetek modellezése
Gabionszerkezetek korszerű alkalmazásai
Dr. Richard P. Ray egyetemi tanár ray@sze.hu Using Point Cloud and 3D modeling in Sketch Up to measure and reconstruct a landslide
Measuring dynamic motions in the laboratory and field using MEMS accelerometers and high speed data acquisition
Simple finite element models to study foundation design
Effects of animal habitation on levees and flood defense systems. Modeling preferential flow and piping systems
Groundwater and contaminant transport in near surface soils
Models to predict dynamic performance of combined masonry/reinforced concrete buildings
Creating video renditions of waves travelling through soils due to high speed train movement
Dr. Scharle Péter CSc egyetemi tanár professzor emeritus scharle@sze.hu Építőmérnökök etikai kihívásai
Dr. Szép János egyetemi docens szepj@sze.hu Az építőmérnök szerepe a tűzvédelmi tervezésben. Az Eurocode és az OTSZ szerinti tűzvédelmi méretezés
Tűzteherre történő méretezés Eurocode szerint vasbeton, fa, és acélszerkezetű építmények esetén
Szeizmikus tervezés építész és építőmérnököknek. Feladatok, együttműködés, célszerű szerkezetkialakítás
BIM rendszerek alkalmazása a  magyarországi szerkezettervezői gyakorlatban
Szilvágyi Zsolt egyetemi tanársegéd szilvagyi@sze.hu Geotechnikai véges elemes modellezés
Talaj és szerkezet kölcsönhatása
Anyagmodellezés a talajdinamikában
Dr. Teiter Zoltán tanszéki mérnök  teiter@sze.hu  Nem merőlegesen vasalt vb. lemezek minimális vasalásának kérdése
Gyámolított irányban vasalatlan pályalemezű öszvérhíd kérdése
Ívhidak esetén a főtartó és az ív közötti tehermegosztás befolyásolásának technológiai lehetőségei
Wolf Ákos egyetemi tanársegéd wolf@sze.hu Geotechnikai feladatok véges elemes analízise
Cölöpök próbaterhelése
Cölöpök viselkedése szeizmikus terhelés alatt
Munkatérhatárolási szerkezetek vizsgálata
Támaszmerevség meghatározása felszerkezet
Vissza

ESEMÉNYNAPTÁR

Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 9. - 2020. október 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 16. - 2020. október 17.