Dékáni köszöntő

Dékáni Köszöntő

Köszöntöm az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar honlapján. Karunk 2015. január 1-jén alakult a Műszaki Tudományi Kar szétválásával és az Intézmény hagyományainak megfelelően a nevében szereplő három tudományterület gondozásával foglalkozik. 

A Kar léte nem előzmények nélküli, 2011-ig lényegében a jelenlegi oktatási és kutatási területeinket a Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet fedte le. Gyökerei sokkal korábbra nyúlnak vissza, a Széchenyi István Egyetem jogelőd intézményében, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán már a hetvenes években is folyt építő- és közlekedési üzemmérnök képzés. E területekhez csatlakozott később az építészképzés is.

A bolognai képzési rendszer bevezetése, Karunk képzési kínálatának átalakításával járt együtt. Ennek eredményeként jelenleg három alapképzési szakon (BSc), építő-, építész-, és közlekedésmérnök, négy mesterképzési szakon (MSc), infrastruktúra építőmérnök, szerkezettervező építőmérnök, közlekedés- és építészmérnök; illetve ötéves osztatlan építészmérnök szakon folyik felsőfokú képzés. A Kar oktatói 2005 óta részt vesznek a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola munkájában is, ahol építő- és közlekedésmérnöki tudományterületeken is lehet doktori fokozatot szerezni.

A Széchenyi István Egyetem hosszú távú stratégiai célkitűzése a nemzetközi felsőoktatási térben való megjelenés minőségi, angol nyelvű képzésekkel. Erre reagálva az Egyetemen elsőként, 2014-ben elindítottuk az angol nyelvű infrastruktúra építőmérnök MSc képzést. Ezt követte az építészmérnök mester-, valamint az építőmérnök alapszak, majd 2022-től a kínai Jiaxing Egyetemmel közös építőmérnök BSc Double Degree programunk. 

Fontosnak tartjuk az ipari szférával való közös gondolkodást és kooperációt. A piaci szereplőkkel K+F projektekben dolgozunk együtt, jól felszerelt laborjainkban különféle ipari megbízásokban és kutatásokban veszünk részt. Az iparral való együttműködés az oktatásban is megjelenik, az építő- és közlekedésmérnök BSc szakjainkon duális képzést is kínálunk.

A Kar munkatársai számos területen aktívan kutatnak, publikálnak, több hazai és nemzetközi együttműködésben vesznek részt.

Karunk fő erejét abban látjuk, hogy egyedülálló módon három, egymáshoz szorosan kapcsolódó területet foglal magába. Az építő-, építész- és közlekedésmérnöki tudományterületek közös nevezője, hogy mindegyik terület érintett a minket körülvevő épített környezet alakításában. Kiemelt célunk az, hogy ezen területek közötti együttműködések, szinergiák kiaknázásával gyarapítsuk hallgatóink tudását, kutassunk, vegyünk részt valós ipari feladatokban.

 

Dr. Szép János
dékán