Közlekedési Tanszék

A Kar tanszékeinek oktatói és hallgatóink aktívan részt vesznek a félévente megrendezésre kerülő egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon (TMDK). Az egyetemi TMDK-n sikeresen szereplő dolgozatok és előadások képviselik egyetemünket a kétévenkénti országos konferencián bemutatva hallgatóink tudományos és művészeti tevékenységének legjavát.
A Közlekedési Tanszék oktatóinak kutatási téma javaslatai (Diplomamunka/Szakdolgozat/TDK) az alábbiakban tekinthetők meg:

 

Témavezető/Konzulens Elérhetőség Téma vagy témakör
Szabó Lajos egyetemi adjunktus szala@sze.hu Ütemes menetrend kiterjesztése által indokolt infrastruktúrafejlesztések és azok technológiai hatásai egy adott vasútvonalon
Második műszaki bázis kialakíthatósági vizsgálata Budapest Keleti pályaudvaron
Dr. Horváth Richárd egyetemi docens ricsi@sze.hu A vasúti közlekedés részarányának növelése Győr elővárosi közlekedésében
Győr város közösségi közlekedésében alkalmazott utastájékoztatási módszerek és eszközök értékelése, valamint javaslat készítése továbbfejlesztésükre
Döbrentei Balázs tanszéki mérnök dobrentei.balazs@sze.hu Egy adott viszonylat menetrendi struktúrájának, és az autóbusz-hálózathoz való csatlakozási lehetőségeinek felülvizsgálata
Horváth Gábor egyetemi adjunktus gabhor@sze.hu Vasúti átjárók közlekedésbiztonsági vizsgálata Győrben
Győr város kerékpárút-hálózatának közlekedésbiztonsági vizsgálata, fejlesztési javaslatok kidolgozása
Dr. habil Horváth Balázs egyetemi docens hbalazs@sze.hu Győr belvárosi közlekedésének vizsgálata és javítása
Győr-Sziget és Révfalu városrészek közúti közlekedésének elemzése és javítása
Dr. Winkler Ágoston egyetemi adjunktus awinkler@sze.hu Mosonmagyaróvár integrált helyi és helyközi autóbusz-közlekedésének vizsgálata
Nagy Viktor egyetemi tanársegéd nagyvi@sze.hu GyőrBike közösségi kerékpárrendszer fejlesztési lehetőségeinek feltárása igénybevételi adatok elemzésével
B+R rendszer győri bevezethetőségének vizsgálata
Henézi Diána Sarolta egyetemi tanársegéd kdiana@sze.hu „B” kategóriás gépjárművezetők képzési és vizsgáztatási rendszerének felülvizsgálata
Gaál Bertalan egyetemi tanársegéd gaalb@sze.hu Intermodális közlekedési csomópont kialakítása

 

Vissza

ESEMÉNYNAPTÁR

Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 9. - 2020. október 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 16. - 2020. október 17.