Közlekedésépítési Tanszék

A Kar tanszékeinek oktatói és hallgatóink aktívan részt vesznek a félévente megrendezésre kerülő egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon (TMDK). Az egyetemi TMDK-n sikeresen szereplő dolgozatok és előadások képviselik egyetemünket a kétévenkénti országos konferencián bemutatva hallgatóink tudományos és művészeti tevékenységének legjavát.
A Közlekedésépítési Tanszék oktatóinak kutatási téma javaslatai az alábbiakban tekinthetők meg:

 

Témavezető/Konzulens Elérhetőség Téma vagy témakör
Dr. Miletics Dániel egytemi adjunktus mileticsd@sze.hu Járművezetői viselkedés vizsgálata fedélzeti menetrögzítő adatainak elemzésével
Szintbeni, elsőbbségadással szabályozott közúti csomópontok biztonsága a geometriai kialakítás függvényében
Szintbeni, elsőbbségadással szabályozott közúti csomópontok forgalomlefolyása a geometriai kialakítás függvényében
Juhász Mattias egyetemi tanársegéd mjuhasz@sze.hu Közlekedési PPP beruházások
(Téma leírása: A PPP beruházási forma elméleti és gyakorlati vizsgálata közlekedési projektek esetén. Elméleti háttér ismertetése a rendelkezésre álló szakirodalom alapján. Gyakorlati tapasztalatok bemutatása hazai és külföldi esettanulmányokon keresztül)
Városi parkolás-gazdálkodási stratégiák
(Téma leírása: A közlekedési igények befolyásolási lehetőségei a parkolás-gazdálkodáson keresztül. Különböző stratégiák vizsgálata, összehasonlító elemzése (pl. esettanulmányokon keresztül). A vizsgálatok eredményei alapján javaslatok megfogalmazása)
Környezeti externális költségek a hazai közlekedésben
(Téma leírása: A hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető módszertanok alapján a közlekedési ágazat környezeti költségeinek vizsgálata Magyarországon (pl. externális költségek és költségfedezeti arányok számítása). Az elmúlt évek trendjeinek vizsgálata és közlekedéspolitikai javaslatok megfogalmazása)

Dr. Bene Katalin egyetemi docens

Mátyás Kevin tanszéki mérnök

benekati@sze.hu

matyas.kevin@sze.hu

A területhasználat változásának hatásai a Cuhai-Bakonyér vízgyűjtőn
HMS lefolyásmodell alkalmazhatóságának vizsgálata kis vízfolyásokra
Hidrológiai Tanulmány készítése vízfolyásokra
A PIV (Particle Image Velocimetry, képfeldolgozáson alapuló részecskesebesség-mérés) technika alkalmazása kis vízfolyásokra
Vízépítési műtárgyak alatti szivárgás modellezése
Szivárgás modellezése vonalas létesítmények alatt
Vízáteresztő burkolatok tervezési kérdései – irodalomkutatás
Dr. Koren Csaba egyetemi tanár koren@sze.hu Az úttervezési előírások változásainak elemzése
(Téma leírása: hogyan és miért változtak? Ez a feladat az előírások szövegének és táblázatainak összehasonlítását jelenti)
Az úthálózatok forgalomterhelés-eloszlásának vizsgálata
(Téma leírása: Nőtt-e az egyenlőtlenség a nagyok és a kicsik között? Ez a feladat excel táblázatok bűvölését jelenti)
Dr. Makó Emese egyetemi docens makoe@sze.hu Gyalogátkelőhelyek biztonsági vizsgálata, forgalomtechnikai beavatkozások kidolgozása
(Téma leírása: Gyalogátkelőhelyek biztonsági vizsgálata XY városban, baleseti elemzés, helyszíni mérések. Forgalomtechnikai biztonsági beavatkozások ajánlása, néhány kiválasztott helyszínen beavatkozások tervezése)
Kerékpársávok és kerékpárutak biztonsági vizsgálata és összehasonlítása
(Téma leírása: Kerékpársávok és kerékpárutak biztonsági vizsgálata és összehasonlítása konkrét helyszíneken, javaslat kidolgozása a két típus közötti választás elősegítésére)
Dr. Major Zoltán egyetemi tanársegéd majorz@sze.hu Merevlemezes vasúti felépítmény méretezése I.
Merevlemezes vasúti felépítmény méretezése II.

Dr. Füleki Péter egyetemi docens

Nagy Richárd egyetemi tanársegéd

fulekip@sze.hu

nagy.richard@sze.hu

"A magyarországi aszfalt újrahasznosítási lehetőségek felülvizsgálata a Maximalrecycling-elv (Németország) ismeretében"
Németh Attila egyetemi tanársegéd nemeth.attila@sze.hu Polimer kompozit ragasztott szigetelt sínkötések és kijelölt kontroll kötések vasúti pályás vizsgálatai

 

Vissza

ESEMÉNYNAPTÁR

Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 9. - 2020. október 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 16. - 2020. október 17.