Építészettörténeti és Városépítési Tanszék

A Kar tanszékeinek oktatói és hallgatóink aktívan részt vesznek a félévente megrendezésre kerülő egyetemi Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciákon (TMDK). Az egyetemi TMDK-n sikeresen szereplő dolgozatok és előadások képviselik egyetemünket a kétévenkénti országos konferencián bemutatva hallgatóink tudományos és művészeti tevékenységének legjavát.
Építészettörténeti és Városépítési Tanszék oktatóinak kutatási téma javaslatai az alábbiakban tekinthetők meg:

Témavezető/Konzulens Elérhetőség Téma vagy témakör
Dr. Veöreös András egyetemi docens andras.veoreos@gmail.com Használaton kívüli épületek felújítása, hasznosítása
Hagyományos ablakok hőszigetelő tulajdonságainak vizsgálata
Műemlék épületek rekonstrukciója
Vasútállomások rekonstrukciója, hasznosítása
Barokk falusi templomok térszervezetei
Tetőtér-beépítések megvilágításának építészeti kérdései
A győri Radó sziget története, építészeti szerepe
Neobarokk építészet a két világháború közötti időszakban
Színek használata a történeti építészetben
Vidéki település építészeti értékvizsgálata
A történeti ipari építészet emlékei Győrött
Történeti hídépítészet
A XIX. századi ipari építészet emlékei
Vasút, mint tájképi elem
Kuslits Tibor mestertanár kuslits@mailmax.hu Birodalmi városépítészeti irányzatok a huszadik században (Imperial urbanistic trends in the 20. century)
Historikus és modern építészeti jelenségek a 20. század birodalmi építészetében (Modern and historical phenomena in the imperial architecture of the 20. century)
Az ősi khmer építészet térkoncepciója (The conception of the built space in the ancient khmer architecture)
Az értékkritérium dinamikus változása a műemlékvédelem történetében (The dynamic changes of value criteria in the history of preservation (of cultural heritage)
Stilizálás a modern építészet történetében (Stylization in the history of modern architecture)
Sopron építészetének stílusrétegei
Szombathely történeti városkompozíciós problémái
Érd városiasodásának történeti sajátosságai
Ajka építéstörténete és településszerkezeti konfliktusai
Sztálinváros építésének történeti összefüggései
Kottmayer Tibor mestertanár koti@sze.hu Szakrális és történeti kisemlékek kutatása – szakrális táj a valós térben
Szőlőhegyek építészete, morfológiája és története
A porta, mint önálló üzem működése
A népi építkezésben alkalmazott technikák és anyagok korszerűsége
Udvartípusok a Kárpát-medencében, a kerítettség, kerítés
A paraszti gazdálkodás épületei, kialakulás, fejlődés, típusok egyenként
A füst szerepe, kezelése a paraszti építkezésben, épülethasználatban, gazdálkodásban
Konkrét falusi épület felújítása, revitalizációja
Kerektemplomok a Kárpát-medencében
Építéstörténeti kutatás – konkrét épület vizsgálata
Dr. Bach Péter DLA  egyetemi docens bach.peter@sze.hu Városi hulladékterek [újra]hasznosítása
Nyílt forráskódú városépítészet - a közösségi hálózatok és az alulról jövő [Bottom-Up] kezdeményezések szerepe a Városi Jövőben
Informatikai analógiák a kortárs városépítészetben - a Big Data lehetséges szerepei az urbanisztikában
Vidéki település településszerkezetének és építészeti / beépítési karakterének vizsgálata
Vissza

ESEMÉNYNAPTÁR

Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 2. - 2020. október 3.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 9. - 2020. október 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. október 16. - 2020. október 17.